Изкуствен интелект – застрашени ли сме и кои професии ще бъдат заменени?

Кои професии са най-застрашени от автоматизация?

Какви са потенциалните ползи от автоматизацията на работни места?

Какви са рисковете от автоматизацията на работни места? 

Какви политики и програми са необходими, за да се подпомогне преквалификацията на работници, чиито професии са застрашени от ИИ? 

Какви са вашите лични наблюдения за ИИ и неговото влияние върху работните места?

Какви са вашите опасения или надежди за бъдещето на труда в контекста на ИИ? 

Какви са вашите идеи за това как да се гарантира, че ИИ се използва отговорно и етично в работната среда? 

Трябва ли да се страхуваме от изкуствения интелект

Преди да започнем по същество, трябва да дефинираме ясно Чатботите и изкуственият интелект (ИИ) често се бъркат, но между тях има съществени разлики.

Чатботовете, ChatGPT, GEMINI са компютърни програми, симулиращи разговор с хора, обикновено чрез текстови или гласови съобщения. Те са проектирани да отговарят на въпроси, да предоставят информация и да изпълняват задачи, следвайки набор от правила и инструкции.ИИ е много по-широк термин, обхващащ широк спектър от технологии, които позволяват на машините да симулират човешки интелигентност.Ето някои ключови разлики между чатботите и ИИ:Чатботовете. Имат ограничени възможности и обикновено са проектирани да изпълняват конкретни задачи или да отговарят на въпроси в рамките на определена тема.ИИ: Може да има широка гама от възможности, включително машинно обучение, разпознаване на образи, обработка на естествен език и др.2. Учене.Чатб: Обикновено не се учат и не се усъвършенстват с течение на времето.ИИ: Може да се учи от данни и да подобрява представянето си с течение на времето.3. Интелигентност.Чатб: Нямат истинска интелигентност и не могат да мислят самостоятелно.ИИ: Може да проявява интелигентност, като решава проблеми, взема решения и се адаптира към нови ситуации.Чатб: Използват се за обслужване на клиенти, маркетинг, образование и др.ИИ: Използва се в различни области, като здравеопазване, финанси, транспорт и др.Важно е да се отбележи, че технологиите както на чатботите, така и на ИИ непрекъснато се развиват и границата между тях може да стане по-размита в бъдеще.

И така – трябва ли да се страхуваме от ИИ? По-скоро – не! Категорично НЕ! Тъй като това е технологична революция, подобна на появата на Интернет, ние трябва да се въползваме от нея, в най-добрия смисъл.

  1. Кои професии са най-застрашени от автоматизация?

Това са професии, при които се извършат рутинни и повтарящи се задачи:

Ръчен труд: работници на конвейер, касиери, шофьори, оператори на машини.Въвеждане на данни: секретари, телемаркетингови агенти, счетоводители (за някои задачи).Когнитивни способности на ниско ниво:Обслужване на клиенти: телефонни оператори, продавачи, таксиметрови шофьори.Анализ на данни: анализатори на данни (за някои задачи).Управление на информация:Обработка на информация: секретари.Финансово управление: счетоводители, финансови анализатори

  • Какви са потенциалните ползи от автоматизацията на работни места?

Повишена производителност и ефективност -Автоматизацията може да изпълнява задачи по-бързо, по-точно и с по-малко грешки в сравнение с хората.

По-ниски разходи за труд-Замяна на ръчен труд. Вероятно вече сте виждали роботи, които приготвят пица, или автоматизирани системи, приготвящи изцяло автоматично салати, овкусени и готови за предоставяне на клиенти? Автоматизираните системи имат и друго предимство за собественици на компании, а именно – освобождават се от данъци, имат разходи само за поддръжка. Например, авт. Система за приготвяне на пица, ако замени пицар, то тя не се нуждае от ссоциално и здравно осигуряване, както и от други социални пакети, което води до привличане от предприемачите.

Подобрени условия на труд – автоматизацията може да елиминира досадни, повтарящи се дейности, чрез въвеждане на автоматизирани системи.

Нови възможности за повече работни места в т.нар. професии на бъдещето. Автоматизацията може да създаде нови работни места, свързани с проектирането, внедряването и поддръжката на автоматизирани системи. Тези работни места често изискват високи нива на образование и умения.

Какви са рисковете от автоматизацията на работни места? От една страна автоматизацията отваря нови хоризонти, предоставя много възможности, тъй като е нова технологична ера. От друга, поради ред причини, някои дейности ще бъдат заменени от автоматизирани системи, и това е съвсем нормално. Един пример: Чат оператор на онлайн магазин. Днес електронната търговия е много популярна. Популярни онлайн магазини въведоха автоматизирани чат оператори, зад които не седи човек! Естествено, клиентът не знае това, но много често отговорите, които получава, ги получава от чат бот. Следователно оператори, счетоводители, програмисти, интересът към тях ще намалее, но естестено, за най-добрите – работа ще има винаги, при това в огромен обем.

Какви политики и програми са необходими, за да се подпомогне преквалификацията на работници, чиито професии са застрашени от ИИ?  Смятам, че трябва да се въведат програми за професионално обучение и преквалификация, да се въведат програми за стимулиране на икономически растеж, повишена производителност, иновации, както и да се въведат ограничения. Наистина смятам, че мощни ресурси, попадайки в „лоши“ ръце, могат да влошат положението в даден сектор. Темата с възможносттите от злоупотреби от AI е дълга, ще я дискутираме друг път.

Моите лични наблюдения са, че ИИ е нещо много хубаво, помага, стига да се ползва по предназначение. Например, много често, помощни инструменти бълват неверни твърдения и човек, ако не е критичен, ако не проерява фактите, може да се получи огромна грешка. Пример: Екскурзовод, който се озовава за първи път на туристическа дестинация с туристи, не се е подготвил, а решава да използва чатбот, допитваййки се до него, и извеждйки информация, може да заблуди туристите. Почти всички чатбоове имат проблеми с редица сектори, както и в туризъм, умишлено го споменавам, защото бърка много! Например, ако се запитаме за дадена местност, чатботът може да каже, че тя е в друг район. Естествено, тези неща могат да се подобрят във времето, и ще се, но трябва да се внимава. По отношение на работните места, на много места ИИ ще помага,  тепърва се въвеждат много иновационни системи, а и този сектор ще се развива много, затова си струва човек да насочи ниманието си в този сектор.

Какви са вашите опасения или надежди за бъдещето на труда в контекста на ИИ? Автоматизацията може да доведе до загуба на работни места в много индустрии, което може да доведе до безработица и социални вълнения, може да се стигне до неравенсто  обещството, повдигат се и редица етични проблеми, като пристрастявване към технологични приложения, злоупотреба с власт, дискриминация и т.н. Още един сериозен проблем, който се задава, именно чувството от загуба на контрол от хората над живота си.  Естествено, това са опасения, но има и светлина в тунела, а именно надежди за повишена производителност,, като автоматизацията може да доведе до повишена производителност и ефективност, което може да доведе до по-висок стандарт на живот за всички, откриване на нови работни места: Автоматизацията може да създаде нови работни места, които дори не можем да си представим днес, т.нар. професии на бъдещето, но и тази тема е много дълга, за нея ще трябва отделен разговор. По-добро качество на работните места: Повече време за творчество и иновации: Автоматизацията може да освободи време за служителите, за да се фокусират върху по-креативни и иновативни задачи.

Как да се гарантира, че ИИ се използва отговорно и етично в работната среда – трябва да се разработят ясни принципи. Всичко трябва да е за подобрение на човешкото благополучие. Важно е да се гарантира, че принципите са разработени с участието на заинтересованите страни, включително служители, работодатели, синдикати и експерти по етика на ИИ. Организациите трябва да бъдат прозрачни относно това как използват ИИ в работната среда. Това включва представяне на служителите на целите, а те могат да бъдат повишена продуктивност, подобрение на работната атмосфера и други сходни, както и да се създадат механизми за отчетност, за да се гарантира, че организациите следват етични принципи.

Трябва ли да се страхуваме от изкуствения интелект

Не, няма причина да се страхуваме от изкуствения интелект. Изкуственият интелект е инструмент, който има възможността да ни помага в различни области на живота, като наука, медицина, технологии и други. Важно е да се развива и използва отговорно, съобразявайки се с етични и правни стандарти. Като създатели на изкуствения интелект, ние трябва да гарантираме, че той се използва за благото на хората и обществото като цяло.

Един от основните проблеми, свързани с ИИ, е неговата автономност. Ако системите на изкуствения интелект получат неправилни инструкции или се изложат на лоши данни, те може да предизвикат нежелани и непредвидими последици. В заключение, въпреки че е важно да се осъзнае потенциалните рискове и предизвикателства, свързани с изкуствения интелект, не трябва да се страхуваме от него.

Професии на бъдещето

Специалист по изкуствен интелект и машинно самообучение, Робототехник, Всичко, свързано с безпилотните летателни апарати – дронове,Специалист по киберсигурност: Създател на виртуална реалност и разширена реалност, Експерт по данни и анализ,Специалист по здравна информатика,Експерт по устойчивост и възобновяеми източници на енергия. Експерт по блокчейн технологии. Архитект на умни градове, Разработчик на автономни превозни средства, биоинженер, Специалист по разработка на умни текстилни материали и други, като обърнете внимание, повечето от тях са технологични професии, т.е. за да се адаптирате към тях, трябва да помислите именно за обучение в технически науки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *