Месец: май 2024

Изкуствен интелект – застрашени ли сме и кои професии ще бъдат заменени?

0 commentsUncategorized

Кои професии са най-застрашени от автоматизация? Какви са потенциалните ползи от автоматизацията на работни места? Какви са рисковете от автоматизацията на работни места?  Какви политики и програми са необходими, за да се подпомогне преквалификацията на работници, чиито професии са застрашени от ИИ?  Какви са вашите лични наблюдения за ИИ и неговото влияние върху работните места? ….  Read More